Welkom bij

Stichting Gehandicaptenplatform

Kaatsheuvel – Loon op Zand – De Moer

Het gehandicaptenplatform kent als primaire doelstelling het realiseren van een “inclusieve samenleving”. Dit houdt in, dat iedereen, dus ook mensen met een beperking en/of chronische ziekte, op een volwaardige wijze aan het maatschappelijk leven moet kunnen deelnemen.

Het gehandicaptenplatform richt zich daarom op de collectieve belangenbehartiging in de hele gemeente Loon op Zand.

Wat wij doen

St. Gehandicaptenplatform Kaatsheuvel – Loon op Zand – De Moer
DSC01259sm

Als belangenbehartiger van mensen met een beperking is het belangrijk om standpunten te formuleren die hun wensen en behoeften vertegenwoordigen. Dat is precies wat wij voor ogen hebben. Om tot standpunten te komen, hebben wij signalen nodig van ervaringsdeskundigen. Die inbreng zorgt ervoor dat het gehandicaptenplatform bij de gemeente en andere instanties kan functioneren als een gesprekspartner waar terdege rekening mee moet worden gehouden.

Naast het opkomen voor wonen, welzijn en zorg werken wij aan het verbeteren van de toegankelijkheid in de gemeente Loon op Zand. Toegankelijkheid op alle gebied. Denk hierbij aan de letterlijke toegankelijkheid, maar ook aan bejegening en digitale toegankelijkheid.

Om dit te bereiken wordt er onder andere gewerkt aan bewustwording onder ambtenaren, projectleiders, architecten en winkeliers. Dit is een lange weg, en we zijn er nog lang niet, maar we hebben er alle vertrouwen in dat “inclusief denken” ook in het beleid binnen onze gemeente meegenomen gaat worden.

Foto impressie