Activiteiten

Activiteiten

Allerlei activiteiten die wij ontplooien

Projecten zijn er in verschillende gradaties. Er zijn projecten die een kop en een staart hebben dus vaak kort van duur. Hieraan werken vrijwilligers die het prettig vinden om kort en overzichtelijk te werken.

Onze projecten hebben we onderverdeeld in toe- en uitgankelijkheid, promotie en (her)inrichtingen. Bij veel van onze projecten kan moeilijk een einddatum worden vastgesteld. Het zijn projecten die kunnen ontstaan vanuit een vraag, een item in de media, een vastgesteld tekortkoming binnen de gemeente enz……..

Het platform neemt het onderwerp op en gaat ermee aan de slag. Om een aantal voorbeelden te noemen; (Her) inrichtingen zoals Kasteelweide Loon op Zand, Hooivork De Moer, Bruisend Hart Kaatsheuvel, het inrichten van straten en (speel)pleinen maar ook openbare gebouwen, Sporten en bewegen voor iedereen, vervoer enz. Er zijn projecten die tot in lengte van jaren door kunnen gaan zoals het geven van voorlichting op scholen, Scholenproject “Drempels”.

Toegankeliijkheid

De toe- en uitgankelijkheid krijgt van het platform de meeste aandacht. Dit is namelijk zo belangrijk voor mensen met een beperking.
Het is bepalend om goed deel te kunnen nemen in de maatschappij.

Sinds 2009 is uitgankelijkheid ook wettelijk vastgelegd. Voor instellingen liggen vaak calamiteitenplannen klaar. Maar toch ontdekken we nog te vaak onvolkomenheden. En hoe zit het met de particuliere burger?

Wie van de hulpdiensten weet bij grote calamiteiten, waar iemand met een handicap woont?
Hier ligt nog genoeg te doen.

Archief

Herinrichting

Er zijn herinrichtingen die van korte duur zijn en herinrichtingen die een wat langere tijd vergen.
Het gehandicaptenplatform hoopt altijd vanaf het begin betrokken te worden bij herinrichtingen en/of nieuwe projecten.

Helaas is dit nog niet altijd het geval. Dit is belangrijk, omdat dan al meteen de toe- en uitgankelijkheid (BTBU) meegenomen kan worden.

Er hoeft dan niet achteraf nog eens een strijd aan gegaan worden om zaken voor elkaar te krijgen.
Het blijkt ook steeds dat achteraf veranderingen aanbrengen altijd duurder is dan wanneer dit meteen meegenomen wordt.

Archief

Promotie

En er zijn projecten waarvan er eigenlijk geen einddatum kan worden vastgesteld. Het zijn projecten die kunnen ontstaan vanuit een vraag, een item in de media, een vastgesteld tekortkoming binnen de gemeente enz…….

De vrijwilligers nemen het onderwerp op en gaan ermee aan de slag.

Om een voorbeeld te noemen; Scholenproject “Drempels”, . Dit is een project dat tot in lengte van jaren door kan gaan en loopt dus al vanaf schooljaar 2003/2004.

Wel wordt er met regelmaat gekeken dat het project niet verouderd en met de tijd meegaat zonder de doelstelling uit het oog te verliezen.

Archief

Diversen

En er zijn projecten die maar eenmalig voorkomen

De vrijwilligers nemen het onderwerp op en gaan ermee aan de slag.

Archief