Bruisend Dorpshart

Aangepaste bushaltes
29/04/2018
Week van de toegankelijkheid
08/05/2018

Maak het Dorpshart Bruisend! Dat is de opdracht die de gemeenteraad van Loon op Zand in 2004 formuleerde. Kaatsheuvel wil een bruisend dorpshart waar het gezellig is, waar je kunt ontspannen, waar iets te beleven valt en waar wat te bekijken is.

Anno 2013 is het nog niet bruisend, kun je er nog niet ontspannen, valt er nog niets te beleven of te bekijken. Wel worden de plannen weer bijgesteld. De burgemeester zegt dat “na jaren van plannenmakerij het tijd wordt om de schop in de grond te zetten en de ideeën om te zetten in karaktervolle stenen en gebouwen die uitnodigen om binnen te komen, via bestrating die aanvoelt als een hoogwaardig tapijt. Het klinkt wat prozaïsch, en dat is het ook. Maar niet voor lang zegt de burgemeester want hij heeft er alle vertrouwen in om in 2014 een Bruisend Dorpshart op te leveren!”

Wij als st. Gehandicaptenplatform Kaatsheuvel – Loon op Zand – de Moer hopen dit uiteraard ook. Maar tevens streven wij ook naar een toegankelijk geheel. Dat wil zeggen toegankelijke openbare gebouwen die een goede BTBU hebben dus goed Bereikbaar, Toegankelijk, Bruikbaar en Uitgankelijk zijn. Niet alleen mooi.

Daarom volgen wij al vanaf het begin de ontwikkelingen en laten ons op tijd zien en horen. Bijvoorbeeld op inspraak- informatieavonden en op de bruisende dorpsmarkt gehouden op 23 juni 2007. Op deze markt was speciaal een cartoontekenaar aanwezig om de wensen van de burgers in beeld te brengen en dat mee te nemen naar de gemeente. Wij hebben daar ook onze wensen/eisen kenbaar gemaakt.

Verder door de jaren heen hebben we steeds, daar waar mogelijk was, ons zegje voor onze doelgroep gedaan. Ook hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt betreffende het gemeenschapshuis. Wij zijn dan ook net als u, ontzettend benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. Wilt u ondertussen op de hoogte blijven ga dan naar Bruisend Dorpshart.