Complex Care Team

vakantie zonder zorgen
01/02/2017
Werk zoeken mindervaliden
12/06/2018
Complex Care Team

‘Complexe zorg, simpel geleverd’

Uitgebreide zorg in de eerstelijnszorg / thuisomgeving is moeilijk te bewerkstelligen. Patiënten met veel zorgverleners raken vaak het spoor bijster en weten niet waar zij terecht kunnen voor hulp of vragen. Zij willen meer samenwerking en transparantie.

Hierom is het Complex Care Team ontstaan met het motto ‘complexe zorg, simpel geleverd’.

Dit team van verschillende zorgverleners in Kaatsheuvel helpt thuiswonende patiënten met grote en/of verschillende fysieke en/of sociale problemen. Middels nauwe samenwerking en inzicht in elkaars kunde, trachten zij zorg zo goed mogelijk af te stemmen en beter aan te sluiten op de behoefte van de patiënt. Het team richt zich op het geven van zelfstandigheid en biedt overzicht voor alle betrokkenen.

Eerst wordt er een hulpvraag opgesteld, hierdoor wordt duidelijk welke disciplines betrokken moeten worden. Vervolgens wordt er een tijdelijk programma opgesteld om de patiënt zo goed mogelijk te helpen. Per traject wordt er een steunpunt aangesteld waar de patiënt terecht kan als hij niet weet waar hij zijn vraag kan stellen en niet weet waar hij terecht kan. Hierdoor maken we zorg transparanter, toegankelijker, en weet de cliënt altijd waar hij terecht kan wat veel frustraties voorkomt.

Het team kan u helpen wanneer u verschillende problemen ervaart in het algemeen dagelijks leven, zoals spraak, mobiliteit, problemen in- en rondom huis, verzorging of sociale problematiek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u beperkingen heeft als gevolg van: beroerte, COPD, hartfalen, MS, na een ongeval of trauma, Parkinson.

De geboden zorg wordt geheel afgestemd op uw behoefte, daarbij worden uw mantelzorgers meegenomen in het behandeltraject.

Het Complex Care Team is ontstaan als initiatief tussen ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en wijkverpleging, maar werkt inmiddels samen met huisartsen, maatschappelijk werker, wijkteams en specialisten. Hierdoor beschikken zij over veel kennis en kunde om patiënten te ondersteunen. Het project is mede afgestemd met patiënten om goed aan te sluiten tussen hun behoeften en de mogelijkheden van de zorgverleners.

Heeft u vragen, of wilt u zorg van het CCT? Dan kunt u contact opnemen via Topfysiotherapie de Waterleeght (0416-281188, email: info@waterleeght.nl).