Help de hulpdiensten

Sport en Bewegen
28/05/2018
Toegankelijke wandelroutes
05/06/2018

B.T.B.U.

Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Uitgankelijkheid.

Sinds 2009 is achter de letters BTB een U gekomen. Niet alleen de Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van de openbare ruimten en gebouwen zijn belangrijk. Zeker zo belangrijk is ook de Uitgankelijkheid. Want wat moet er gebeuren als er ergens brand uitbreekt bijvoorbeeld. Aan de uitgankelijkheid bij verzorgingshuizen e.d. wordt wel gewerkt door middel van oefeningen. Maar hoe kan men de individuele burger met een beperking helpen?

Hoe weet de hulpverlener dat er iemand met een beperking woont? Daarom hebben wij een medewerker van de Brandweer uitgenodigd en eens geluisterd naar zijn verhaal. Dit is uiteraard niet genoeg. Wij maken ons hier zorgen over en proberen samen met gemeente en hulpverleners een systeem te vinden waar de privacy wel gewaarborgd blijft, maar de hulpverlening toch over de juiste gegevens kan beschikken.

Brandweer

brandweer en uitgankelijkheid.

We hebben ons laten informeren over de regels en wetten met betrekking tot de brandweer en uitgankelijkheid. De brandweer is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van gebouwen tot aan het goedkeuren van het bouwplan. Als het bouwplan wordt goedgekeurd dan gaat de verantwoording over naar de stichting bouw- en woningtoezicht.Een gebouw wordt dan brandveilig opgeleverd, maar wat er door de jaren heen met een gebouw gebeurd, daar heeft de brandweer geen zicht op. Dus als er bijvoorbeeld bij een verbouwing draagmuren worden weggehaald of brandveilige deuren vervangen zijn, is daar niemand van op de hoogte.

In ziekenhuizen zijn alle kamers een eigen brandcompartimentje. Maar als men besluit om bijvoorbeeld computers tegen een muur te plaatsen en een gat te boren in de muur om de snoeren door te trekken waarna de gaten niet goed worden afgedicht kan bij brand de rook/vlam toch naar de andere kamer. Ook de afdelingen zijn zó gemaakt dat de ene helft van de afdeling geëvacueerd kan worden naar de andere helft. Maar als daar een verandering plaatsvindt waardoor dit niet meer kan heb je op het moment van calamiteiten een probleem. Men is bezig om gebruikveiligheid in te voeren zodat er meer grip komt op dit soort situaties.
Niet de gemeente is verantwoordelijk voor de brandpreventie van tehuizen, dus dat er o.a. brandoefeningen plaatsvinden.

De Arbo inspectie is hiervoor verantwoordelijk. De tehuizen moeten wel een BHV organisatie hebben. De directie moet brandoefeningen aanvragen. Cliëntenraden kunnen dit mee ondersteunen. Ook bewonersverenigingen van appartementencomplexen zouden brandoefeningen aan kunnen vragen. Een woningcorporatie zou dit als service kunnen aanbieden.
Lesbrief verminderd redzame personen.pdf

B.R.A.V.A.

BRandweer Activiteit Voor Anderen.

In Tilburg is de actie BRAVA gehouden BRandweerActiviteit Voor Anderen. Met die anderen worden dan de mensen bedoeld met een handicap. De achterliggende gedachten van deze actie was om de vrijwillige brandweer in contact te brengen met verschillende handicaps. De brandweer wordt opgeleid om mensen te redden. Of ze nou een handicap hebben of niet daar wordt niet op gelet. Als de brandweerman in huis komt is het zaak de bewoner zo snel mogelijk uit de woning te krijgen. Praten met die helmen op lukt toch niet, dus overleggen met de bewoner hoe hij het beste naar buiten kan komen is er niet bij. De brandweerman heeft de zorg voor de bewoner tot over de drempel van de deur. Daarbuiten wordt de bewoner opgevangen door omwonenden of hulpinstanties die aanwezig zijn.

Het is wel handig als de brandweerman weet wat hij aan kan treffen. Als de brandmelding binnenkomt en de brand is in een seniorencomplex, dan wordt wel aangegeven dat er een persoon is die slecht ter been is. Maar wáár die woont dat staat er niet bij. Jaren terug is wel geprobeerd dit goed geregistreerd te krijgen. Bijvoorbeeld particulieren met zuurstofflessen. Later is die persoon opgenomen in een verpleeghuis of zelfs overleden. Dit wordt vaak niet doorgegeven waardoor het registratiesysteem vervuild met alle gevolgen van dien. Vandaar dat dit eigenlijk niet meer gedaan wordt.hulpdiensten

Meterkast

Meterkast registratie kaart

Zorginstantie Thebe bijvoorbeeld heeft wel een alarmsignalering. Ouderen die gevallen zijn kunnen alarm slaan door een druk op de knop. Men weet dan precies waar men naar toe moet gaan en wat die persoon mankeert. Misschien is hier een mogelijkheid om een registratie van mensen met een handicap aan te koppelen waardoor bij een brandmelding dit door gelinkt wordt naar de brandweer. Het systeem van Thebe wordt goed gemonitord. Waarschijnlijk zitten zij niet te wachten op een grote aanmeldingstoename waardoor hun systeem het gevaar loopt vervuild te raken.

De privacy bescherming zorgt ervoor dat de gemeente ook niet zo maar door mag geven wie waar woont en met wat voor handicap. De brandweer kan ook niet bij het GBA (gemeentelijke basis administratie). Ook zal de gemeente gezien de bezuinigingen geneigd kunnen zijn te zeggen dat er nergens staat dat zij hiervoor verantwoordelijk zijn en hier dus geen subsidie en mankracht voor hebben om dit mee op te lossen. Dus zou er een beroep gedaan moeten worden op de mensen zelf. Hen aanspreken op hun eigen verantwoording. Het meldsysteem aan de voordeur (d.m.v. een sticker) zou een goed begin kunnen zijn. Een sticker bij het huisnummer hangen met de afbeelding van een zuurstoffles of blindengeleidehond. Een rolstoel bij iemand die alleen woont kan inbraakgevoelig zijn. Dus hier moet goed over nagedacht worden en de situatie/woonomgeving meenemen.

Wat ook in ongeveer 2007 is ingevoerd maar, wat niet echt goed van de grond komt, is de meterkast- kaarten. Zo’n kaart met alle gegevens van de bewoners. Aantal, bijzonderheden etc. waren te vinden in de meterkast en waren heel handig voor de hulpverlening. Om dit goed van de grond te krijgen zou de aanvraag bij de gemeente van hulpinstanties zélf moeten komen. 

Weetjes

Niet bang maar voorbereid.
  • Brandveilige liften bestaan niet. Dat is een verkeerde benaming in het bouwbesluit. Dit moet zijn evacuatielift. Met brandveilige lift wordt bedoeld dat de brandweerman weet dat in die lift zijn materiaal mee vervoerd kan worden. Maar geen mensen.
  • Rookmelders moeten uitloeien. Zij stoppen pas als de rook is verdwenen. Met vals alarm is dit heel irritant. Je kunt hem dan snel laten stoppen door het mondstuk van de stofzuiger te halen. De stang tegen de melder te houden om zo de rook snel weg te zuigen.
  • Vroeger 60 minuten, tegenwoordig 20 minuten (afhankelijk van type deur) is men veilig in zijn eigen woning als er brand uitbreekt bij de buren: Houd de deur dicht. Ga op het balkon staan of voor een raam waar de mensen je zien. Als je in een appartementencomplex bovenin woont en je bent rolstoelafhankelijk, ga op het platje van de brandtrap staan. De deur houdt de brand 60 minuten weg. De brandweer is na 20 minuten aanwezig. Dus nog 40 minuten om je te redden.
  • In 2011 was in het nieuws dat men nog maar drie minuten heeft. Dit doordat de mensen tegenwoordig veel kunststof materiaal in huis hebben waardoor bij grote hitte dampen ontstaan. Die dampen zorgen ervoor dat men sneller het bewustzijn kan verliezen.
  • Zorg dat je, je spullen van emotionele waarde, klaar hebt staan dan kun je die misschien nog veilig stellen.