Iederin Landelijk nieuws

Landelijk Nieuws

Nieuwsberichten van de landelijk organisatie Iederin
 • Roadmap stimuleert zorgvuldig invoeringstraject Wet Zorg en Dwang

  De Wet zorg en dwang (Wzd) wordt in 2020 ingevoerd. Het eerste jaar is een overgangsjaar, heeft minister De Jonge van VWS aangekondigd. Wat dat betekent, heeft de minister vastgelegd in een zogenaamde roadmap. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), is daar positief in een interview met Zorgvisie: ‘Het toezicht op de wet is goed opgebouwd en geeft in het overgangsjaar ruimte te leren om het […]

 • Europarlementariërs: sluit je aan bij de Disability Intergroup!

  Op dinsdag 2 juli is het Europees Parlement begonnen aan een nieuwe termijn. Ieder(in) roept Nederlandse Europarlementariërs op zich aan te sluiten bij de Disability Intergroup. De Disability Intergroup is al jaren een bestaande groep van Europees Parlementsleden - uit verschillende landen en van verschillende politieke partijen – die zich actief inzet voor mensen met een beperking. […]

 • Passend onderwijs werkt niet goed genoeg in de praktijk

  ​Woensdag 26 juni bespreekt de Tweede Kamer de voortgang van passend onderwijs. Oudervereniging Balans, Ieder(in), MIND, Ouders & Onderwijs en Per Saldo hebben na vijf jaar weinig vertrouwen meer in de uitvoering.  Minister Slob schetst in de rapportage aan de Kamer een positief beeld van de uitvoering van passend onderwijs en plaatst maar enkele kritische kanttekeningen. Dit […]

 • Plan resultaatgericht indiceren in Wmo ondermijnt rechtspositie

  Minister Hugo de Jonge (VWS) is van plan om ‘resultaatgericht’ indiceren voor gemeentelijke Wmo-zorg en -ondersteuning wettelijk mogelijk te maken. Dit stuit op grote bezwaren van patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties. Eerder zette de hoogste bestuursrechter al een streep door deze werkwijze.  Het plan van de minister slaat de bodem weg onder de rechtszekerheid […]

 • Voer het VN-verdrag Handicap uit, ook in het onderwijs

  Op 17 juni behandelt de Tweede Kamer de Staat van het Onderwijs 2019. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan kansenongelijkheid in het onderwijs. Voor veel leerlingen met een beperking of chronische aandoening is er nog steeds geen passende onderwijsplek. Dat kan beter, vindt Ieder(in), als de Onderwijsinspectie een toetsende rol krijgt. In de Staat van het Onderwijs  ontbreekt een […]

 • Brief aan Kamer: Laat arts verstandelijke beperking buiten eigen risico

  Zorg door de arts voor mensen met een verstandelijke beperking (avg-arts) of specialistische artsen voor de ouderen moet buiten het eigen risico van de zorgverzekering vallen. Deze artsen moeten net als huisartsen zo goed mogelijk toegankelijk zijn. Een eigen risico verhoogt de drempel voor deze noodzakelijke zorg, waarschuwen de Patiëntenfederatie, LOC en Ieder(in) in een brief aan de […]

 • Gebarentolk bij crisissituaties mooie eerste stap

  Minister Grapperhaus heeft toegezegd gebarentolken in te zetten bij crisissituaties. Dit is een mooie eerste stap. Uiteindelijk moet alle overheidsinformatie toegankelijk zijn voor iedereen. Tijdens de aanslag in Utrecht bleek de crisiscommunicatie ontoegankelijk voor doven en slechthorenden. Sindsdien lobbyt Ieder(in) samen met aangesloten ledenorganisaties voor toegankelijke […]

 • Nieuwe woningen en publieke gebouwen worden beter toegankelijk

  Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil de bouwregelgeving zo aanpassen dat nieuwe woningen en publieke  gebouwen beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Dat laat ze vandaag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Ieder(in) is blij met deze aanpassing van de bouweisen. Bij  nieuwbouwwoningen moeten straks alle toegangen goed toegankelijk zijn voor mensen met een […]

 • Vacature programmamanager Leren en Werken

  Ieder(in) wil dat mensen met een beperking of chronische ziekte volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. We lobbyen daarvoor bij de Haagse politiek en maatschappelijke organisaties. We  draaien bijzondere projecten die aan dit doel bijdragen. En we ondersteunen lokale belangenbehartigers bij het inclusief maken van de plaatselijke samenleving. Het strijden voor een goede zaak […]

 • 2020 overgangsjaar voor de Wet zorg en dwang

  Minister De Jonge (VWS) ziet geen heil in het uitstellen van de Wet zorg en dwang. Deze wet treedt 1 januari 2020 in werking. Wel is het eerste jaar van de Wzd een overgangsjaar, laat hij weten in een brief. Acht organisaties: Ieder(in), Alzheimer Nederland, LSR, Kansplus, KBO-PCOB, LFB, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland) pleitten voor het wel invoeren van deze nieuwe wet, […]

 • Meedenken en meepraten over ZorgkaartNederland?

  De website ZorgkaartNederland werkt aan meer en betere informatie over gehandicaptenzorg. Mensen met een beperking of hun familie/verzorgenden wordt gevraagd mee te denken en mee te praten over de doorontwikkeling van de site. Op de website staan informatie en beoordelingen van zorgaanbieders, zorgverleners en instellingen. Heeft u interesse? Op dinsdag 18 juni is bij Ieder(in) in Utrecht een […]

 • Kom op 11 juni naar de vervolgbijeenkomst studeren met een beperking

  Ben jij een student met een extra ondersteuningsvraag? Kom op 11 juni naar de bijeenkomst voor studenten met een beperking. We horen graag hoe jij studeren met een beperking in het hoger onderwijs ervaart en willen samen zoeken naar mogelijke oplossingen.   Ieder(in), LSVb, ISO, Jongerenpanel FNO Zorg én Perspectief en Expertisecentrum handicap + studie organiseren samen […]

 • Pak verkokering aan: mensen willen zekere zorg én meedoen

  Op 13 juni bespreken de Tweede Kamerleden het gehandicaptenbeleid. Ze gaan het dan vooral over de Wet langdurige zorg hebben. Vrij snel daarna debatteren ze over de Wet maatschappelijke ondersteuning. ‘Nederland heeft de zorg zo netjes in hokjes ingedeeld, maar mensen passen minder goed in die hokjes. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die levenslang en levensbreed zorg nodig […]

 • Vijf keer discriminatie op grond van beperking

  In 2019 heeft het College voor de Rechten van de Mens tot nu toe vijf keer geconstateerd dat er sprake was van discriminatie op grond van een beperking of chronische ziekte. In drie zaken gaat het om het boeken van reizen of toegang krijgen tot diensten in de toeristische sector. In twee andere zaken wordt er gediscrimineerd bij de toegang tot een cursus en het afleggen van een examen. […]

 • Openbaar vervoer: is uw regio goed op weg?

  Bent u belangenbehartiger en houd u zich bezig met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in uw regio? Kom dan woensdag 19 juni naar de bijeenkomst over het Besluit Toegankelijkheid Openbaar Vervoer.  Het ministerie gaat dit besluit het jaar evalueren. Uw gemeente en provincie moeten dit besluit uitvoeren. Wat staat er eigenlijk precies in? En hoe staat het met de uitvoering ervan? […]