Iederin Landelijk nieuws

Landelijk Nieuws

Nieuwsberichten van de landelijk organisatie Iederin
 • Landelijke afspraken over hulpmiddelen op komst

  Bij het aanvragen, leveren en onderhouden van hulpmiddelen gaat veel mis. Het ministerie van VWS heeft daarom een actieteam in het leven geroepen. Dit actieteam zal landelijke normen gaan opstellen voor onder meer toegang tot hulpmiddelen, levering en voor de bejegening van de aanvragers. Ieder(in) en andere patiëntenorganisaties hebben hier eerder in een brief aan de Kamer op aangedrongen. […]

 • Nieuw onderzoek bevestigt: Jeugdwet schiet tekort voor jeugd met beperking

  Jeugd met een beperking wordt binnen de Jeugdwet over een kam geschoren met jeugd uit probleemgezinnen. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor deze gezinnen: in plaats van begeleiding, logeeropvang of respijtzorg, worden aan gezinnen opvoedcursussen aangeboden. Ondertussen raken gezinnen met een kind met een levenslange beperking overbelast en ontwricht. Jeugd met een beperking vragen een […]

 • Verbeter positie van mensen met een beperking op de woningmarkt

  Besteed in het woonbeleid bijzondere aandacht aan mensen met een beperking. Hier dringt Ieder(in) vandaag op aan bij de Tweede Kamer. In Nederland wonen ruim twee miljoen mensen met een beperking. Om in de samenleving te kunnen wonen zijn passende en betaalbare woningen en woonvormen nodig. Toegankelijk met voorzieningen in de buurt. Ieder(in) vraagt de Tweede Kamer om de woningbouw te […]

 • Geen meerderheid in Kamer voor tenminste minimumloon

  Gistermiddag is er door de Kamer gestemd over een aantal voorstellen om de nieuwe Wajongwet aan te passen. Heel teleurstellend is het dat de Kamer niet heeft ingestemd met een minimumloon voor alle mensen die door hun aandoening gedwongen parttime werken. De motie om de nieuwe wet te toetsen aan het VN-verdrag is helaas ook niet aangenomen. Wel is er goed nieuws voor hoogopgeleide Wajongers […]

 • Ervaring met belastingaangifte en specifieke zorgkosten?

  Heeft u of uw vereniging ervaring met het invullen van belastingaangiften voor mensen die meerkosten hebben op het gebied van ziekte of handicap? Of u heeft binnen uw gemeente ervaring met het ondersteunen van mensen bij hun inkomenssituatie en het gebruik van lokale regelingen? Denk - eenmalig – met ons mee over het actualiseren van Meerkosten.nl. Meerkosten.nl informeert over de […]

 • Vrijblijvendheid rond VN-verdrag Handicap moet verdwijnen

  Gemeenten zijn verplicht om in een zogenaamde inclusieagenda aan te geven hoe ze het VN-verdrag Handicap gaan uitvoeren. Toch gebeurt dit maar weinig. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies  onder 47 gemeenten. Slechts een kwart van de onderzochte gemeenten heeft een lokale inclusieagenda. Ieder(in) ziet het door de onderzoekers […]

 • Vacature: Ieder(in) zoekt een breed inzetbare communicatieadviseur

  Ter versterking van de communicatieafdeling zoekt Ieder(in) per direct een breed inzetbare communicatieadviseur voor 32-36 uur per week. We zoeken een adviseur die voldoende kennis heeft om verschillende werkzaamheden te kunnen uitvoeren en inzetbaar is op meerdere dossiers en projecten.  Het strijden voor een goede zaak is ons vak. Het merendeel van het dagelijks werk doen we vanuit vier […]

 • Vacature: Ieder(in) zoekt een stevige strategisch communicatieadviseur

  Ter versterking van de communicatieafdeling zoekt Ieder(in) per direct een strategisch communicatieadviseur voor 32-36 uur per week. We zoeken een adviseur met onder meer brede ervaring in beleidscommunicatie in een politieke omgeving. De communicatieadviseur adviseert directie en programmateams over de inzet van communicatie bij de lobby en in het contact met de achterban en stakeholders.  […]

 • Werken voor een habbekrats

  Staatssecretaris Van Ark wil dat Wajongers straks maximaal het minimumloon kunnen verdienen, ongeacht hun opleiding en ervaring. Morgen stemt de Tweede Kamer over een voorstel van GroenLinks om dit plan ongedaan te maken. Tal van organisaties, waaronder Ieder(in), zullen morgenochtend in een advertentie de Kamer oproepen om dit amendement te steunen. Update dinsdag 05-11: de stemmingen over de […]

 • Vereenvoudiging Wajong: hoognodig, maar werken moet wel lonen

  Er moet hoognodig duidelijkheid komen in het woud van regelingen binnen de oude en de nieuwe Wajong. Het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wajong wordt binnenkort besproken in de Tweede Kamer. Ieder(in) en de Landelijke Cliëntenraad vinden het goed dat er een voorstel ligt om de ingewikkelde Wajong te vereenvoudigen, maar zijn het niet eens met een aantal punten in het voorstel. Zo vinden ze […]

 • Begroting VWS: discussie over geld mag oplossingen niet in de weg staan

  Mensen met een levensbrede, levenslange beperking of chronische ziekte moeten vijf jaar na de decentralisaties nog altijd een enorm gevecht leveren om passende zorg en ondersteuning te krijgen. Er wordt vooral gesproken over geld en wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze discussies worden te vaak uitgevochten tussen de rijksoverheid, gemeenten en aanbieders, meestal over de hoofden van mensen […]

 • Patiëntenorganisaties eisen landelijke aanpak problemen hulpmiddelen

  Om problemen met hulpmiddelen zoals die er nu zijn écht aan te pakken, is een landelijk verbeterplan nodig. Dat stelt Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer die de belangenorganisatie samen met de Patiëntenfederatie, Wij Staan Op!, Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland en Per Saldo heeft verstuurd.  Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) laat deze […]

 • Tv-programma Kassa: voortdurende problemen hulpmiddelen - #Regel het!

  Voor hulpmiddelen, zoals een rolstoel, ben je afhankelijk van je gemeente, je zorgverzekeraar, de leverancier en nog enkele andere partijen. En hier gaat ongelofelijk veel mis. Mensen met hulpmiddelen wachten door deze problemen vaak maanden op een hulpmiddel waar ze echt van afhankelijk zijn. Of noodzakelijke reparaties blijven uit. Tv-programma Kassa stelde een zwartboek met - opnieuw - veel […]

 • Garandeer huisartsenzorg voor mensen met een beperking

  Voorkom dat duizenden mensen met een beperking verstoken blijven van noodzakelijke huisartsenzorg, is de oproep aan ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins (VWS) van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Ieder(in). Steeds meer huisartsen en huisartsenposten zien er vanaf om algemene medische zorg te bieden aan mensen met een beperking die zijn aangewezen op langdurige zorg […]

 • Brief aan Kamer: Pak de kans om toegankelijkheid OV sterk te verbeteren

  De vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat bespreekt deze week het openbaar vervoer. Ieder(in) maakt zich zorgen over recente ontwikkelingen – zoals de sterk toenemende drukte op het spoor – die een bedreiging vormen voor de toegankelijkheid van het OV. Tegelijkertijd wijzen we in een brief aan de Kamerleden op de kansen die er nu zijn om de toegankelijkheid van het OV […]