Iederin Landelijk nieuws

Landelijk Nieuws

Nieuwsberichten van de landelijk organisatie Iederin
 • Breed offensief schiet tekort voor mensen met een arbeidsbeperking

  Op 12 september debatteert de Tweede Kamer over beschut werk en de Participatiewet/Breed offensief. Het kabinet heeft dit breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Ieder(in) vindt dat de acties binnen het Breed offensief onvoldoende zijn. De voorgenomen maatregelen brengen een echt inclusieve arbeidsmarkt niet dichterbij. De mogelijkheid voor mensen met een […]

 • Extra maatregelen nodig tegen zware zorgkosten

  Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben te maken met een nauwelijks of niet op te brengen stapeling van zorgkosten en hoge eigen betalingen. In een gezamenlijke brief vragen verschillende organisaties, waaronder Ieder(in), extra maatregelen tegen deze opeenstapeling van zware financiële lasten. Mensen met een beperking of chronische ziekte betalen niet alleen de […]

 • Belang van kind nog steeds niet voorop in leerlingenvervoer

  Er gaat nog teveel mis in de toekenning en uitvoering van het vervoer voor leerlingen die vanwege ziekte, beperking of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen. Daarom komt Kinderombudsman Margrite Kalverboer vandaag met tien uitgangspunten die gemeenten helpen om het leerlingenvervoer te verbeteren. Interessant voor lokale belangenbehartigers, om bij de gemeente onder de aandacht te […]

 • Landelijke aanpak nodig voor problemen met rolstoelen en scootmobielen

  Er moet een landelijk dekkend mobiliteitsnet komen om problemen met rolstoelen en scootmobielen snel op te lossen. Daarbij werken aanbieders, leveranciers, verzekeraars, gemeenten en reparateurs samen zodat rolstoelen en scootmobielen snel en zonder mitsen en maren kunnen worden gerepareerd of vervangen. Dit is de conclusie naar aanleiding van een onderzoek onder ruim […]

 • Minister: 'Voorkom te kortdurende indicaties voor Wmo en Jeugdwet'

  Gemeenten moeten inwoners op tijd informeren als hun indicatie voor zorg of ondersteuning uit de Wmo of Jeugdwet afloopt. Bovendien mogen indicaties niet te kortdurend zijn, schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer. De minister antwoordt hiermee op vragen van Ieder(in) en PvdA-Kamerlid Kerstens. Zorg en ondersteuning vanuit de gemeente worden in de praktijk vooral toegekend […]

 • Reisassistentie op alle NS-stations vóór 2025

  De NS gaat de reisassistentie voor mensen met een beperking de komende jaren fors uitbreiden. Er zal  - naast de stations die dat al aanbieden - op meer dan honderd extra stations reisassistentie beschikbaar komen. Dit betekent dat de NS uiterlijk in 2025 op nagenoeg alle NS-stations reisassistentie zal aanbieden. Ieder(in) is blij met de verdere uitbreiding van de reisassistentie. […]

 • Landelijk congres onafhankelijke cliëntondersteuning

  Op woensdag 9 oktober organiseren de VNG, Ieder(in), Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie het landelijk congres onafhankelijke cliëntondersteuning. Motto: ‘Op weg naar 2022: leren, delen & inspireren’. Gemeenten hebben de plicht om inwoners hulp te bieden bij het wegwijs maken in en de toegang tot zorg en ondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuners […]

 • EditieNL: Denk bij een festival vanaf het begin aan toegankelijkheid

  RTL Nieuws/EditieNL besteedt aandacht aan de inzet van doventolken bij theaterfestival Boulevard. Het komt steeds vaker voor dat er bij voorstellingen en evenementen een gebarentolk wordt ingezet, maar er is nog een wereld te winnen. ‘Neem toegankelijkheid vanaf het begin mee.’ Het festival is een voorloper in de cultuur als het gaat om toegankelijkheid. Op het rondreizende […]

 • In de media - Binnenlands Bestuur: 4 gemeenten gaan weer indiceren op uren

  De Noord-Brabantse gemeenten Boxtel, Haaren, Sint Michielsgestel en Vught gaan per 2020 stoppen met resultaatgericht indiceren in de Wmo, meldt Zorgvisie. Die methode van inkoop en indiceren leidt tot veel onduidelijkheid bij zorgaanbieders en mensen met een ondersteuningsbehoefte. Wmo-cliënten krijgen weer een uren-indicatie. Ieder(in), de belangenorganisatie voor mensen met een […]

 • Vier Brabantse gemeenten stoppen met omstreden 'resultaatgericht' indiceren

  Vier Noord-Brabantse gemeenten stoppen met ‘resultaatgericht’ inkopen. Deze manier van inkopen en indiceren voor Wmo-zorg, zoals huishoudelijke hulp, ligt flink onder vuur omdat die grote onduidelijkheid oplevert voor mensen die de zorg nodig hebben. Zorgaanbieders halen volgens het magazine Zorgvisie ‘opgelucht adem’ nu de Brabantse gemeenten weer gewoon […]

 • Toekomstig arts ontmoet patiëntenorganisaties - bijeenkomst voor leden Ieder(in)

  Op dinsdag 26 november 2019 organiseren Ieder(in) en het VU Medisch Centrum weer de jaarlijkse bijeenkomst ‘Toekomstig arts ontmoet patiëntenvereniging’. Op deze bijeenkomt kunnen tweedejaars studenten Geneeskunde en (bestuurs)leden van patiëntenorganisaties met elkaar kennismaken. Doe mee en vertel toekomstige artsen alles over het bestaan en het belang van uw organisatie […]

 • Blog Illya Soffer: ’Ook de overheid moet Onbeperkt Meedoen’

  Op Sociaalweb.nl een kritische blog van Ieder(in)-directeur Illya Soffer over de voortgang van het VN-verdrag Handicap. ’Alleen aanmoedigen is niet genoeg.’ Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs de voortgangsrapportage van het project Onbeperkt Meedoen! 2019 gepresenteerd. Het onderwerp toegankelijkheid blijkt daarin geen ‘moetje’ […]

 • Brochure ondersteuningsplan en (dagelijkse) communicatie

  Welke middelen of methoden zijn er om het gesprek aan te gaan met mensen met een beperking? Hoe kun je beter communiceren over bijvoorbeeld het ondersteuningsplan? De brochure ‘(Digitale) middelen en methoden dagelijkse communicatie en ondersteuningsplan’ kan hierbij helpen. De brochure is bedoeld voor mensen die (langdurige) zorg en ondersteuning ontvangen of aanvragen, familie of […]

 • Roadmap stimuleert zorgvuldig invoeringstraject Wet Zorg en Dwang

  De Wet zorg en dwang (Wzd) wordt in 2020 ingevoerd. Het eerste jaar is een overgangsjaar, heeft minister De Jonge van VWS aangekondigd. Wat dat betekent, heeft de minister vastgelegd in een zogenaamde roadmap. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), is daar positief in een interview met Zorgvisie: ‘Het toezicht op de wet is goed opgebouwd en geeft in het overgangsjaar ruimte te leren om het […]

 • Actieplan voor meer mensen met beperking op politieke en bestuurlijke posities

  Er moeten meer mensen met een beperking in politieke en bestuurlijke functies komen. Dat is het doel van het actieplan dat op 4 juli in Den Haag in de steigers is gezet tijdens de bijeenkomst ‘Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst?’ Meer dan 150 deelnemers met en zonder beperking gingen hierover met elkaar in gesprek. Slechts een half procent […]