Iederin Lokaal nieuws

Lokaal Nieuws

Nieuwsberichten van de landelijk organisatie Iederin
 • Bijeenkomst 3 september: voor betere onafhankelijke cliëntondersteuning

  Wat kun je als lokale belangenbehartiger doen voor betere cliëntondersteuning in jouw gemeente? Op dinsdag 3 september organiseert Ieder(in) een bijeenkomst voor lokale belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen en (cliënt)vertegenwoordigers van de Koplopergemeenten Cliëntondersteuning. De bijeenkomst richt zich vooral op het uitwisselen van ervaringen. Aan de hand van ervaringen […]

 • Cursus Politiek Actief: pilot voor mensen met een beperking

  Dit najaar organiseren ProDemos en Ieder(in) een speciale pilot van de cursus Politiek Actief voor de gemeente. Deze pilot is bedoeld voor mensen met een auditieve, visuele en/of fysieke beperking. We organiseren deze versie van Politiek Actief in Utrecht, Den Bosch en Katwijk. Hier testen we welke aanpassingen verder nodig zijn om de cursus voor nog meer mensen toegankelijk te maken. Politiek […]

 • Brief aan Kamer: toegang tot huisartsenzorg hapert

  De toegang tot de huisartsenzorg is niet goed geregeld in Nederland, schrijven Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MantelzorgNL in een brief aan de Tweede Kamer. Patiëntenfederatie Nederland krijgt vrijwel dagelijks signalen van mensen die geen (andere) huisarts kunnen vinden. Het gaat hierbij vaak om mensen in een kwetsbare situatie. De Tweede Kamer spreekt op 3 juli […]

 • Gemeenten hebben beschut werk niet op orde

  Het gaat niet goed met het beschut werk in Nederland. Gemeenten lopen achter bij het regelen van het aantal afgesproken werkplekken en in een recente brief aan de Tweede Kamer neemt Staatssecretaris Van Ark een voorschot op een mogelijke verlaging van het aantal beoogde werkplekken omdat er minder behoefte aan zou zijn. Ieder(in), MIND, Mobility en de LCR bestrijden dit. De suggestie dat er […]

 • Aan de slag met de omgevingsvisie

  Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Toegankelijkheid is opgenomen in de wettekst van de Omgevingswet. En daarmee is de inbreng mensen met een beperking bij de ontwikkeling onmisbaar. Bent u al in gesprek met uw gemeente? Wij ontwikkelden een voorbeeldbrief om in gesprek te raken met de gemeente. Concrete maatregelen Als belangenbehartiger kunt u […]

 • Eindelijk voldoende toiletten in centrum Amsterdam en Utrecht

  De gemeenteraden van Amsterdam en Utrecht hebben deze week unaniem besloten dat er om de 500 meter een toilet moet komen in hun binnensteden en op andere drukke plekken in de stad. In Amsterdam deden de fracties van D66, GroenLinks, SP, PvdA, Bij1 en VVD dit voorstel en in Utrecht VVD en D66. Dit tot vreugde van de Toiletalliantie, een samenwerking van dertien partijen waaronder Ieder(in) die […]

 • Vrijwilligersprijs voor Platform Gehandicapten Westland

  Ieder(in) feliciteert Platform Gehandicapten Westland met het winnen van de Vrijwilligersprijs 2018. De jury roemt het bestuur van Platform Gehandicapten Westland, en in het bijzonder voorzitter Annemiek Koremans, om haar tomeloze, enthousiaste en veelzijdige inzet. Ook de vrijwilligers, veelal ervaringsdeskundigen, krijgen in het juryrapport waardering: gedreven mensen die op professionele […]

 • Aan de slag met onafhankelijke cliëntondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt mensen gratis en laagdrempelig bij het vinden en regelen van (levensbrede) zorg en ondersteuning. Iedereen die er behoefte aan heeft, heeft hier op grond van de Wmo en de Wlz recht op. Maar hoe richt je deze ondersteuning in? Elk mens is immers anders en heeft andere behoeften. MIND, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland […]

 • Mooi Vlaams voorbeeld: het breed onthaal

  Illya Soffer, directeur van Ieder(in), bezocht vorig jaar met een aantal zorgbestuurders onze Zuiderburen om kennis te maken met het zorgsysteem aldaar. Vlaanderen heeft één toegang tot zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, genaamd: het breed onthaal. Dit bezoek inspireerde Illya Soffer tot het […]

 • Gemeenten gaan levering hulpmiddelen verbeteren

  Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen onder de Wmo en maken hiervoor afspraken met leveranciers. In het verleden ging hierbij het nodige mis. De nieuwe Handreiking inkoop hulpmiddelen moet hierin verbetering brengen. Ieder(in) heeft samen met haar leden regelmatig aan […]

 • 10 vragen over het Wmo-abonnementstarief

  Vanaf 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken. Voorheen werd gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage. Ieder(in) krijgt veel vragen over dit onderwerp, daarom zetten we de meest gestelde […]

 • Lokale belangenbehartiger, wat heb je nodig?

  Echt invloed uitoefenen op de verbetering van de positie van mensen met een beperking is sinds een aantal jaren vooral een lokale kwestie. De rol van de gemeente is essentieel. En daarmee ook de rol van de lokale belangenbehartiger. Wat heb jij als lokale belangenbehartiger nodig om de stem van mensen met een beperking lokaal goed te laten horen? Laat het ons weten. Sinds de ratificatie van […]

 • Shared space; verfraaiing of obstakel

  In de openbare ruimte vind je steeds vaker een ‘shared space’ of ‘gedeelde ruimte’. Een plaats die is ingericht zonder verkeersregels en verkeersborden. Door op elkaar te letten, regelen alle gebruikers zelf het verkeer. Wat bedoeld is als verfraaiing van de openbare ruimte is voor mensen met een beperking vaak juist een obstakel. En een oplossing die niet voor […]

 • Breda wint Europese prijs als meest toegankelijke stad

  Breda heeft de Access City Award gewonnen. Dit is de Europese prijs voor de stad die het meeste doet voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. ‘Breda inspireert andere steden in Europa’, liet EU-commissaris Thyssen weten tijdens de prijsuitreiking. De Brabantse stad heeft een oud, monumentaal centrum. De afgelopen jaren heeft de gemeente in samenwerking met het […]

 • Startschot nieuwe koplopers onafhankelijke clientondersteuning

  Woensdag 21 november pitchen 14 nieuwe koplopergemeenten in het gemeentehuis van Almere hun aanpak voor cliëntondersteuning. Met dit startschot wordt het vervolg van het Koploperproject ingeluid. Cliëntondersteuning helpt mensen passende zorg en voorzieningen te regelen. Gemeenten gaan aan de slag met het verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Deze […]