Iederin Lokaal nieuws

Lokaal Nieuws

Nieuwsberichten van de landelijk organisatie Iederin
 • Gezocht: nieuwe koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuning kan mensen helpen om zorg of andere hulp zorg goed mogelijk te regelen. Voor het Koploperproject cliëntondersteuning worden nieuwe gemeenten gezocht die samen met inwoners en belangenbehartigers, gehandicapten- of patiëntenorganisaties werken aan betere bekendheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de cliëntondersteuning.  Denk je dat […]

 • Hoe kom je tot een goed ondersteuningsplan? Zes praktijkvoorbeelden

  In een ondersteuningsplan staan afspraken die zijn gemaakt met de zorgaanbieder over de invulling van de zorg en ondersteuning. Hoe komt zo’n plan vanuit de behoefte van mensen zelf tot stand? Hoe pak je dat samen aan? Hieronder enkele praktijkvoorbeelden. Een ondersteuningsplan wordt soms ook wel zorgleefplan, zorgplan of begeleidingsplan genoemd. Ervaringen met het maken van zulke […]

 • Minister: 'Voorkom te kortdurende indicaties voor Wmo en Jeugdwet'

  Gemeenten moeten inwoners op tijd informeren als hun indicatie voor zorg of ondersteuning uit de Wmo of Jeugdwet afloopt. Bovendien mogen indicaties niet te kortdurend zijn, schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer. De minister antwoordt hiermee op vragen van Ieder(in) en PvdA-Kamerlid Kerstens. Zorg en ondersteuning vanuit de gemeente worden in de praktijk vooral toegekend […]

 • In de media - Binnenlands Bestuur: 4 gemeenten gaan weer indiceren op uren

  De Noord-Brabantse gemeenten Boxtel, Haaren, Sint Michielsgestel en Vught gaan per 2020 stoppen met resultaatgericht indiceren in de Wmo, meldt Zorgvisie. Die methode van inkoop en indiceren leidt tot veel onduidelijkheid bij zorgaanbieders en mensen met een ondersteuningsbehoefte. Wmo-cliënten krijgen weer een uren-indicatie. Ieder(in), de belangenorganisatie voor mensen met een […]

 • Wirwar van 27 verschillende regelingen voor inkomensondersteuning

  Gezinnen die moeilijk rondkomen en inkomensondersteuning nodig hebben, kunnen te maken krijgen met maar liefst 27 verschillende regelingen. Dit blijkt uit de recent verschenen factsheet Bestaanszekerheid in Nederland van Divosa, de organisatie van gemeentelijke directeuren Sociaal Domein. De wirwar aan toeslagen en tegemoetkomingen hindert mensen bij het opbouwen van hun leven. […]

 • Heeft uw gemeente al een gemeentelijke zorgverzekering?

  Bijna 60% van de mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen heeft een gemeentelijke zorgverzekering. Voor mensen met een beperking kan deze verzekering aantrekkelijk zijn omdat de dekking vaak uitgebreider is. Nog niet alle gemeenten bieden deze verzekering aan. Elk jaar publiceert Ieder(in) voor lokale belangenbehartigers actuele informatie over de gemeentelijke zorgverzekering. Van deze […]

 • Bijeenkomst 3 september: voor betere onafhankelijke cliëntondersteuning

  Wat kun je als lokale belangenbehartiger doen voor betere cliëntondersteuning in jouw gemeente? Op dinsdag 3 september organiseert Ieder(in) een bijeenkomst voor lokale belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen en (cliënt)vertegenwoordigers van de Koplopergemeenten Cliëntondersteuning. De bijeenkomst richt zich vooral op het uitwisselen van ervaringen. Aan de hand van ervaringen […]

 • Cursus Politiek Actief: pilot voor mensen met een beperking

  Dit najaar organiseren ProDemos en Ieder(in) een speciale pilot van de cursus Politiek Actief voor de gemeente. Deze pilot is bedoeld voor mensen met een auditieve, visuele en/of fysieke beperking. We organiseren deze versie van Politiek Actief in Utrecht, Den Bosch en Katwijk. Hier testen we welke aanpassingen verder nodig zijn om de cursus voor nog meer mensen toegankelijk te maken. Politiek […]

 • Gemeenten hebben beschut werk niet op orde

  Het gaat niet goed met het beschut werk in Nederland. Gemeenten lopen achter bij het regelen van het aantal afgesproken werkplekken en in een recente brief aan de Tweede Kamer neemt Staatssecretaris Van Ark een voorschot op een mogelijke verlaging van het aantal beoogde werkplekken omdat er minder behoefte aan zou zijn. Ieder(in), MIND, Mobility en de LCR bestrijden dit. De suggestie dat er […]

 • Aan de slag met de omgevingsvisie

  Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Toegankelijkheid is opgenomen in de wettekst van de Omgevingswet. En daarmee is de inbreng mensen met een beperking bij de ontwikkeling onmisbaar. Bent u al in gesprek met uw gemeente? Wij ontwikkelden een voorbeeldbrief om in gesprek te raken met de gemeente. Concrete maatregelen Als belangenbehartiger kunt u […]

 • Eindelijk voldoende toiletten in centrum Amsterdam en Utrecht

  De gemeenteraden van Amsterdam en Utrecht hebben deze week unaniem besloten dat er om de 500 meter een toilet moet komen in hun binnensteden en op andere drukke plekken in de stad. In Amsterdam deden de fracties van D66, GroenLinks, SP, PvdA, Bij1 en VVD dit voorstel en in Utrecht VVD en D66. Dit tot vreugde van de Toiletalliantie, een samenwerking van dertien partijen waaronder Ieder(in) die […]

 • Vrijwilligersprijs voor Platform Gehandicapten Westland

  Ieder(in) feliciteert Platform Gehandicapten Westland met het winnen van de Vrijwilligersprijs 2018. De jury roemt het bestuur van Platform Gehandicapten Westland, en in het bijzonder voorzitter Annemiek Koremans, om haar tomeloze, enthousiaste en veelzijdige inzet. Ook de vrijwilligers, veelal ervaringsdeskundigen, krijgen in het juryrapport waardering: gedreven mensen die op professionele […]

 • Aan de slag met onafhankelijke cliëntondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt mensen gratis en laagdrempelig bij het vinden en regelen van (levensbrede) zorg en ondersteuning. Iedereen die er behoefte aan heeft, heeft hier op grond van de Wmo en de Wlz recht op. Maar hoe richt je deze ondersteuning in? Elk mens is immers anders en heeft andere behoeften. MIND, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland […]

 • Mooi Vlaams voorbeeld: het breed onthaal

  Illya Soffer, directeur van Ieder(in), bezocht vorig jaar met een aantal zorgbestuurders onze Zuiderburen om kennis te maken met het zorgsysteem aldaar. Vlaanderen heeft één toegang tot zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, genaamd: het breed onthaal. Dit bezoek inspireerde Illya Soffer tot het […]

 • Gemeenten gaan levering hulpmiddelen verbeteren

  Hulpmiddelen zijn voor mensen met een ziekte of beperking essentieel om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen. Gemeenten verstrekken veel van deze voorzieningen onder de Wmo en maken hiervoor afspraken met leveranciers. In het verleden ging hierbij het nodige mis. De nieuwe Handreiking inkoop hulpmiddelen moet hierin verbetering brengen. Ieder(in) heeft samen met haar leden regelmatig aan […]