Iederin Lokaal nieuws

Lokaal Nieuws

Nieuwsberichten van de landelijk organisatie Iederin
 • Ervaring met belastingaangifte en specifieke zorgkosten?

  Heeft u of uw vereniging ervaring met het invullen van belastingaangiften voor mensen die meerkosten hebben op het gebied van ziekte of handicap? Of u heeft binnen uw gemeente ervaring met het ondersteunen van mensen bij hun inkomenssituatie en het gebruik van lokale regelingen? Denk - eenmalig – met ons mee over het actualiseren van Meerkosten.nl. Meerkosten.nl informeert over de […]

 • Gelijk is Gelijk: Meld je nu aan

  De tweede editie van de Nationale Netwerkdag Gelijk is Gelijk vindt plaats op 3 december 2019. Op deze netwerkdag kunnen mensen die bezig zijn met de implementatie van het VN-verdrag Handicap elkaar op inspirerende wijze treffen. Zet Gelijk is Gelijk in je agenda en meld je nu aan.  Initiatiefnemer Jan Troost (eigenaar Inclusie Verenigt) heeft zich na het succes van de eerste editie in […]

 • Toegankelijkheid gemeentewebsites scoort onvoldoende

  Slechts 23 procent van de homepagina’s van gemeentewebsites is toegankelijk. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Stuurlui naar de digitale toegankelijkheid van Nederlandse gemeenten. Vanaf september 2020 moeten alle overheidswebsites voldoen aan de wettelijke richtlijnen. Deze zijn opgesteld zodat ook mensen met een beperking volledig toegang hebben tot alle informatie en dienstverlening op […]

 • Aanmeldperiode voor nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning verlengd

  Onafhankelijke cliëntondersteuning kan een waardevol middel om zorg en hulp voor zoveel mogelijk mensen helder en toegankelijk te maken. Voor het Koploperproject cliëntondersteuning worden gemeenten gezocht die samen met inwoners en professionals werk maken goede onafhankelijke cliëntondersteuning. De aanmeldperiode is verlengd van 7 tot 25 oktober 2019. Meer informatie […]

 • Week v. d. Toegankelijkheid start 7 oktober met veel natuur en cultuur

  Even naar een museum, naar een concert of de natuur in is voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Voor bijna twee miljoen mensen met een beperking is dat een stuk lastiger. Terwijl het zo belangrijk is om mee te kunnen doen, juist met de mooie dingen in het leven. Ieder(in) organiseert daarom voor de 19e keer de Week van de Toegankelijkheid. De start is aanstaande maandag 7 […]

 • Gezocht: nieuwe koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning

  Onafhankelijke cliëntondersteuning kan mensen helpen om zorg of andere hulp zorg goed mogelijk te regelen. Voor het Koploperproject cliëntondersteuning worden nieuwe gemeenten gezocht die samen met inwoners en belangenbehartigers, gehandicapten- of patiëntenorganisaties werken aan betere bekendheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de cliëntondersteuning.  Denk je dat […]

 • Hoe kom je tot een goed ondersteuningsplan? Zes praktijkvoorbeelden

  In een ondersteuningsplan staan afspraken die zijn gemaakt met de zorgaanbieder over de invulling van de zorg en ondersteuning. Hoe komt zo’n plan vanuit de behoefte van mensen zelf tot stand? Hoe pak je dat samen aan? Hieronder enkele praktijkvoorbeelden. Een ondersteuningsplan wordt soms ook wel zorgleefplan, zorgplan of begeleidingsplan genoemd. Ervaringen met het maken van zulke […]

 • Minister: 'Voorkom te kortdurende indicaties voor Wmo en Jeugdwet'

  Gemeenten moeten inwoners op tijd informeren als hun indicatie voor zorg of ondersteuning uit de Wmo of Jeugdwet afloopt. Bovendien mogen indicaties niet te kortdurend zijn, schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer. De minister antwoordt hiermee op vragen van Ieder(in) en PvdA-Kamerlid Kerstens. Zorg en ondersteuning vanuit de gemeente worden in de praktijk vooral toegekend […]

 • In de media - Binnenlands Bestuur: 4 gemeenten gaan weer indiceren op uren

  De Noord-Brabantse gemeenten Boxtel, Haaren, Sint Michielsgestel en Vught gaan per 2020 stoppen met resultaatgericht indiceren in de Wmo, meldt Zorgvisie. Die methode van inkoop en indiceren leidt tot veel onduidelijkheid bij zorgaanbieders en mensen met een ondersteuningsbehoefte. Wmo-cliënten krijgen weer een uren-indicatie. Ieder(in), de belangenorganisatie voor mensen met een […]

 • Wirwar van 27 verschillende regelingen voor inkomensondersteuning

  Gezinnen die moeilijk rondkomen en inkomensondersteuning nodig hebben, kunnen te maken krijgen met maar liefst 27 verschillende regelingen. Dit blijkt uit de recent verschenen factsheet Bestaanszekerheid in Nederland van Divosa, de organisatie van gemeentelijke directeuren Sociaal Domein. De wirwar aan toeslagen en tegemoetkomingen hindert mensen bij het opbouwen van hun leven. […]

 • Heeft uw gemeente al een gemeentelijke zorgverzekering?

  Bijna 60% van de mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen heeft een gemeentelijke zorgverzekering. Voor mensen met een beperking kan deze verzekering aantrekkelijk zijn omdat de dekking vaak uitgebreider is. Nog niet alle gemeenten bieden deze verzekering aan. Elk jaar publiceert Ieder(in) voor lokale belangenbehartigers actuele informatie over de gemeentelijke zorgverzekering. Van deze […]

 • Bijeenkomst 3 september: voor betere onafhankelijke cliëntondersteuning

  Wat kun je als lokale belangenbehartiger doen voor betere cliëntondersteuning in jouw gemeente? Op dinsdag 3 september organiseert Ieder(in) een bijeenkomst voor lokale belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen en (cliënt)vertegenwoordigers van de Koplopergemeenten Cliëntondersteuning. De bijeenkomst richt zich vooral op het uitwisselen van ervaringen. Aan de hand van ervaringen […]

 • Cursus Politiek Actief: pilot voor mensen met een beperking

  Dit najaar organiseren ProDemos en Ieder(in) een speciale pilot van de cursus Politiek Actief voor de gemeente. Deze pilot is bedoeld voor mensen met een auditieve, visuele en/of fysieke beperking. We organiseren deze versie van Politiek Actief in Utrecht, Den Bosch en Katwijk. Hier testen we welke aanpassingen verder nodig zijn om de cursus voor nog meer mensen toegankelijk te maken. Politiek […]

 • Gemeenten hebben beschut werk niet op orde

  Het gaat niet goed met het beschut werk in Nederland. Gemeenten lopen achter bij het regelen van het aantal afgesproken werkplekken en in een recente brief aan de Tweede Kamer neemt Staatssecretaris Van Ark een voorschot op een mogelijke verlaging van het aantal beoogde werkplekken omdat er minder behoefte aan zou zijn. Ieder(in), MIND, Mobility en de LCR bestrijden dit. De suggestie dat er […]

 • Aan de slag met de omgevingsvisie

  Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Toegankelijkheid is opgenomen in de wettekst van de Omgevingswet. En daarmee is de inbreng mensen met een beperking bij de ontwikkeling onmisbaar. Bent u al in gesprek met uw gemeente? Wij ontwikkelden een voorbeeldbrief om in gesprek te raken met de gemeente. Concrete maatregelen Als belangenbehartiger kunt u […]