Iederin Thema nieuws

Thema Nieuws

Nieuwsberichten van de landelijk organisatie Iederin
 • Aan de slag met de omgevingsvisie

  Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Toegankelijkheid is opgenomen in de wettekst van de Omgevingswet. En daarmee is de inbreng mensen met een beperking bij de ontwikkeling onmisbaar. Bent u al in gesprek met uw gemeente? Wij ontwikkelden een voorbeeldbrief om in gesprek te raken met de gemeente. Concrete maatregelen Als belangenbehartiger kunt u […]

 • Gebarentolk bij crisissituaties mooie eerste stap

  Minister Grapperhaus heeft toegezegd gebarentolken in te zetten bij crisissituaties. Dit is een mooie eerste stap. Uiteindelijk moet alle overheidsinformatie toegankelijk zijn voor iedereen. Tijdens de aanslag in Utrecht bleek de crisiscommunicatie ontoegankelijk voor doven en slechthorenden. Sindsdien lobbyt Ieder(in) samen met aangesloten ledenorganisaties voor toegankelijke […]

 • Vijf keer discriminatie op grond van beperking

  In 2019 heeft het College voor de Rechten van de Mens tot nu toe vijf keer geconstateerd dat er sprake was van discriminatie op grond van een beperking of chronische ziekte. In drie zaken gaat het om het boeken van reizen of toegang krijgen tot diensten in de toeristische sector. In twee andere zaken wordt er gediscrimineerd bij de toegang tot een cursus en het afleggen van een examen. […]

 • Nederlandse kandidaten Europese verkiezingen doen belofte

  Een maand geleden riep Ieder(in) Nederlandse kandidaten voor de Europese verkiezingen op om een manifest te ondertekenen voor beter beleid voor mensen met een beperking. Het manifest van de Europese belangenorganisaties EDF roept op tot tot volledig toegankelijke en inclusieve Europese verkiezingen. Ook kan het toekomstig beleid voor mensen met een beperking (tussen 2020 en 2030) veel beter, […]

 • Stemmen met een mal: hoe gaat dat en waar kan het?

  Komende donderdag zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Mensen die moeite hebben met de kleine letters op het stembiljet, kunnen stemmen met een mal en audio-ondersteuning. Hoe gaat dat in zijn werk? De Oogvereniging maakte er een podcast en een filmpje over. Filmpje Waarom stemmen met een mal? In dit filmpje komen minister Bruins en enkele ervaringsdeskundigen aan het woord. Ze […]

 • 188 meldingen bij Meldpunt Onbeperkt Stemmen

  Het College voor de Rechten van de Mens ontving 188 meldingen na de verkiezingen in maart. Het grootste deel van de meldingen was negatief, maar opvallend was ook het aantal positieve geluiden: ruim één op de tien was positief over de toegankelijkheid van de verkiezingen. Het blijkt dat stembureaumedewerkers nog steeds niet goed op de hoogte zijn van de regels over hulp in het […]

 • Zorgaanvragers verdwalen op zoek naar goede informatie

  Het regelen van langdurige zorg lukt niet zonder goede informatie over het aanbod en keuzemogelijkheden. Sommige zorgaanbieders of instellingen doen hun best om goede voorlichting te geven. Desondanks raken mensen verstrikt in een ingewikkelde zoektocht. De informatie is te vaak onvindbaar en onbegrijpelijk. Ieder(in) en LFB, belangenorganisatie van mensen met een verstandelijke beperking, […]

 • Maak de digitale overheid toegankelijk voor iedereen

  Op Global Accessibility Awareness Day (donderdag 16 mei) vraagt Ieder(in) samen met andere organisaties aandacht bij de Tweede Kamerleden voor digitale inclusie en toegankelijkheid.Juist op deze dag vergadert de Kamercommissie van Binnenlandse zaken over de digitale overheid. Digitale inclusie gaat over toegankelijke software maar ook over de begrijpelijkheid van de informatie. En over de […]

 • Tieners met Downsyndroom: Ik ben geen kind meer!

  Tieners met Downsyndroom willen wel informatie, maar dan wel op een manier dat ze het kunnen snappen en overzien. Stichting Downsyndroom heeft met tieners gekeken naar wat zij nodig hebben aan informatie. Het heeft een mooi pakket vantoegankelijkinformatiemateriaal opgeleverd, zoals de website Ik ben geen kind meer! Website Ik ben geen kind meer! Op de website Ik ben geen kind meer! vinden […]

 • Eindelijk voldoende toiletten in centrum Amsterdam en Utrecht

  De gemeenteraden van Amsterdam en Utrecht hebben deze week unaniem besloten dat er om de 500 meter een toilet moet komen in hun binnensteden en op andere drukke plekken in de stad. In Amsterdam deden de fracties van D66, GroenLinks, SP, PvdA, Bij1 en VVD dit voorstel en in Utrecht VVD en D66. Dit tot vreugde van de Toiletalliantie, een samenwerking van dertien partijen waaronder Ieder(in) die […]

 • Hoe toegankelijk zijn de Europese Verkiezingen?

  Op donderdag 23 mei zijn de Europese verkiezingen. Het recht om te stemmen is het fundament van onze democratie. Daarom mag niemand belemmeringen ervaren bij de verkiezingen. Iedere Nederlander boven de 18 jaar mag stemmen. Vanaf dit jaar moeten stemlokalen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. We zetten alles wat u moet weten op een rij. Zelfstandig stemmen voor mensen met […]

 • Maak 112 volledig toegankelijk en bereikbaar voor iedereen

  In Nederland is 112 onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. Maar ook mensen met een beperking moeten 112 kunnen bereiken. Daarom heeft de 112 Alliantie bestaande uit Ieder(in) en belangenorganisaties van mensen met een auditieve beperking en mensen met een spraakbeperking een position paper gemaakt waarin knelpunten en oplossingen staan. De Alliantie bood dit paper gisteren aan […]

 • Aangepaste dieselauto’s krijgen ontheffing voor milieuzones

  Het kabinet heeft een voorstel aangenomen voor de harmonisatie van gemeentelijke milieuzones. Dit is goed nieuws! Want op aandringen van Ieder(in) is hierin ook een landelijke vrijstelling opgenomen voor rolstoeltoegankelijke voertuigen en voor aangepaste dieselauto’s. Deze landelijke vrijstelling was hard nodig omdat steeds meer steden milieuzones instellen die (oudere) […]

 • Kabinet, regel gebarentolk en ondertiteling bij crises

  Ieder(in) en organisaties voor dove en slechthorende mensen schrijven een brief aan drie ministers die betrokken zijn bij toegankelijke crisiscommunicatie. Daarin vragen ze aandacht ook voor mensen met een auditieve beperking toegankelijke communicatie tijdens rampen en in gevaarlijke situaties.Het ontbreken van een gebarentolk tijdens de aanslag in Utrecht op 18 maart, kwam deze week uitgebreid […]

 • Crisiscommunicatie blijft gissen voor doven en slechthorenden

  Voor een grote groep mensen was de crisiscommunicatie tijdens de aanslag in Utrecht maandag 18 maart niet te volgen. Waar in Nieuw Zeeland premier Jacinda Ardern door een tolk gebarentaal vergezeld wordt, blijkt dat in Nederland nog steeds heel ingewikkeld. Een kwalijke zaak, vindt Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Bovendien is het ontbreken van […]