Iederin Thema nieuws

Thema Nieuws

Nieuwsberichten van de landelijk organisatie Iederin
 • Landelijke afspraken over hulpmiddelen op komst

  Bij het aanvragen, leveren en onderhouden van hulpmiddelen gaat veel mis. Het ministerie van VWS heeft daarom een actieteam in het leven geroepen. Dit actieteam zal landelijke normen gaan opstellen voor onder meer toegang tot hulpmiddelen, levering en voor de bejegening van de aanvragers. Ieder(in) en andere patiëntenorganisaties hebben hier eerder in een brief aan de Kamer op aangedrongen. […]

 • Tv-programma Kassa: voortdurende problemen hulpmiddelen - #Regel het!

  Voor hulpmiddelen, zoals een rolstoel, ben je afhankelijk van je gemeente, je zorgverzekeraar, de leverancier en nog enkele andere partijen. En hier gaat ongelofelijk veel mis. Mensen met hulpmiddelen wachten door deze problemen vaak maanden op een hulpmiddel waar ze echt van afhankelijk zijn. Of noodzakelijke reparaties blijven uit. Tv-programma Kassa stelde een zwartboek met - opnieuw - veel […]

 • Toegankelijkheid gemeentewebsites scoort onvoldoende

  Slechts 23 procent van de homepagina’s van gemeentewebsites is toegankelijk. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Stuurlui naar de digitale toegankelijkheid van Nederlandse gemeenten. Vanaf september 2020 moeten alle overheidswebsites voldoen aan de wettelijke richtlijnen. Deze zijn opgesteld zodat ook mensen met een beperking volledig toegang hebben tot alle informatie en dienstverlening op […]

 • Week v. d. Toegankelijkheid start 7 oktober met veel natuur en cultuur

  Even naar een museum, naar een concert of de natuur inis voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Voor bijna twee miljoen mensen met een beperking is dat een stuk lastiger. Terwijl het zo belangrijk is om mee te kunnen doen, juist met de mooie dingen in het leven. Ieder(in) organiseert daarom voor de 19e keer de Week van de Toegankelijkheid. De start is aanstaande maandag 7 oktober. […]

 • Miljoenennota: meer aandacht voor mensen met een beperking

  In de Troonrede en de Miljoenennota is vertrouwen het sleutelwoord. Dat vertrouwen begint volgens het kabinet bij waardevol werk, goede opleidingen, een fatsoenlijk inkomen, betaalbaar en goed wonen en toegankelijke zorg. Juist deze onderwerpen zijn van enorm belang voor mensen met een beperking of chronische ziekte in ons land. Precies bij deze onderwerpen ziet Ieder(in) meer aandacht voor […]

 • Illya Soffer: Van deur tot deur reizen met een beperking is lastig

  Hoe gaat het met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer? Ieder(in) directeur Illya Soffer sprak hier onlangs uitgebreid over met NS-Personeelsblad Koppeling. ‘Er zijn veel goede initiatieven geweest om het OV toegankelijker te maken. En die zijn ook zeker positief voor onze achterban,’ zegt Illya. ‘Maar het van deur-tot-deurreizen is er niet makkelijker op geworden. […]

 • Reisassistentie op alle NS-stations vóór 2025

  De NS gaat de reisassistentie voor mensen met een beperking de komende jaren fors uitbreiden. Er zal - naast de stations die dat al aanbieden - op meer dan honderd extra stations reisassistentie beschikbaar komen. Dit betekent dat de NS uiterlijk in 2025 opnagenoeg alle NS-stations reisassistentie zal aanbieden. Ieder(in) is blij met de verdere uitbreiding van de reisassistentie. Ieder(in) […]

 • EditieNL: Denk bij een festival vanaf het begin aan toegankelijkheid

  RTL Nieuws/EditieNL besteedt aandacht aan de inzet van doventolken bij theaterfestival Boulevard. Het komt steeds vaker voor dat er bij voorstellingen en evenementen een gebarentolk wordt ingezet, maar er is nog een wereld te winnen. ‘Neem toegankelijkheid vanaf het begin mee.’ Het festival is een voorloper in de cultuur als het gaat om toegankelijkheid. Op het rondreizende […]

 • Blog Illya Soffer: ’Ook de overheid moet Onbeperkt Meedoen’

  Op Sociaalweb.nl een kritische blog van Ieder(in)-directeur Illya Soffer over de voortgang van het VN-verdrag Handicap.’Alleen aanmoedigen is niet genoeg.’ Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs de voortgangsrapportage van het project Onbeperkt Meedoen! 2019 gepresenteerd. Het onderwerp toegankelijkheid blijkt daarin geen ‘moetje’ meer […]

 • Aan de slag met de omgevingsvisie

  Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Toegankelijkheid is opgenomen in de wettekst van de Omgevingswet. En daarmee is de inbreng mensen met een beperking bij de ontwikkeling onmisbaar. Bent u al in gesprek met uw gemeente? Wij ontwikkelden een voorbeeldbrief om in gesprek te raken met de gemeente. Concrete maatregelen Als belangenbehartiger kunt u […]

 • Gebarentolk bij crisissituaties mooie eerste stap

  Minister Grapperhaus heeft toegezegd gebarentolken in te zetten bij crisissituaties. Dit is een mooie eerste stap. Uiteindelijk moet alle overheidsinformatie toegankelijk zijn voor iedereen. Tijdens de aanslag in Utrecht bleek de crisiscommunicatie ontoegankelijk voor doven en slechthorenden. Sindsdien lobbyt Ieder(in) samen met aangesloten ledenorganisaties voor toegankelijke […]

 • Vijf keer discriminatie op grond van beperking

  In 2019 heeft het College voor de Rechten van de Mens tot nu toe vijf keer geconstateerd dat er sprake was van discriminatie op grond van een beperking of chronische ziekte. In drie zaken gaat het om het boeken van reizen of toegang krijgen tot diensten in de toeristische sector. In twee andere zaken wordt er gediscrimineerd bij de toegang tot een cursus en het afleggen van een examen. […]

 • Nederlandse kandidaten Europese verkiezingen doen belofte

  Een maand geleden riep Ieder(in) Nederlandse kandidaten voor de Europese verkiezingen op om een manifest te ondertekenen voor beter beleid voor mensen met een beperking. Het manifest van de Europese belangenorganisaties EDF roept op tot tot volledig toegankelijke en inclusieve Europese verkiezingen. Ook kan het toekomstig beleid voor mensen met een beperking (tussen 2020 en 2030) veel beter, […]

 • Stemmen met een mal: hoe gaat dat en waar kan het?

  Komende donderdag zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Mensen die moeite hebben met de kleine letters op het stembiljet, kunnen stemmen met een mal en audio-ondersteuning. Hoe gaat dat in zijn werk? De Oogvereniging maakte er een podcast en een filmpje over. Filmpje Waarom stemmen met een mal? In dit filmpje komen minister Bruins en enkele ervaringsdeskundigen aan het woord. Ze […]

 • 188 meldingen bij Meldpunt Onbeperkt Stemmen

  Het College voor de Rechten van de Mens ontving 188 meldingen na de verkiezingen in maart. Het grootste deel van de meldingen was negatief, maar opvallend was ook het aantal positieve geluiden: ruim één op de tien was positief over de toegankelijkheid van de verkiezingen. Het blijkt dat stembureaumedewerkers nog steeds niet goed op de hoogte zijn van de regels over hulp in het […]