Molenwijck

Winkeliersactie
08/05/2018
Film toegankelijkheid
27/05/2018

Molenwijck Zuid Een nieuwe woonwijk in het zuiden van het dorp Loon op Zand. In totaal ongeveer 90 woningen ten zuiden van de Ambrosiusstraat. Een vervolg op de woonwijk Molenwijck. Jansen Bouwontwikkeling uit Wijchen ontwikkelt de woonwijk.

Actuele situatie

De ontwikkelaar heeft een ruimtelijk plan voor de woonwijk opgesteld. Dit plan is globaal en flexibel. Wat betekent dit? De ontwikkelaar kan de woningtypologie aanpassen dat vraag en aanbod beter bij elkaar passen.BestemmingsplanEen bestemmingsplan geeft aan welke functies gronden hebben, zoals ‘wonen’. Daarnaast staan er regels in over het gebruik van de grond ende bouwmogelijkheden. Het ontwerpbestemmingsplan lag tot woensdag 7 mei 2014 ter inzage. Er zijn zienswijzen op dit plan ontvangen. De gemeente beoordeelt de zienswijzen en voorziet deze van een antwoord. Het college en de gemeenteraad behandelen uiteindelijk de zienswijzen en het bijbehorende antwoord. De besluitvorming over de zienswijzen en antwoorden moeten leiden tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan.Planning

Najaar 2014: vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad

2015: start bouw* wijzigingen voorbehouden

Voor de actuele ontwikkelingen verwijzen wij u naar Molenwijck Zuid