Organisaties

landelijke en rijks organisaties

Organisaties

Organisaties

Het gehandicaptenplatform is geen verlengstuk van de gemeente, maar is als onafhankelijk orgaan in 1993 opgericht om de belangen te behartigen van en voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte.In de beginfase is het bestuur intensief aan de slag gegaan met de belangenbehartiging aangaande de toenmalige WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten), nu met de opvolger van de WVG, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Door inspraak en door gerichte acties naar de politiek is er in belangrijke mate bijgedragen aan verbetering van diverse zaken.