Over ons

st. Gehandicaptenplatform

Kaatsheuvel – Loon op Zand – De Moer
Vrijwilliger legt de functie van de blindengeleidelijn uit.

Het gehandicaptenplatform is geen verlengstuk van de gemeente, maar is als onafhankelijk orgaan in 1993 opgericht om de belangen te behartigen van en voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte.

In de beginfase heeft het bestuur zich intensief beziggehouden met de belangenbehartiging aangaande de toenmalige WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten), nu met de opvolger van de WVG, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Door inspraak en door gerichte ludieke acties naar de politiek is er in belangrijke mate bijgedragen aan verbetering van diverse zaken.

De vrijwillig(st)ers van het gehandicaptenplatform zijn in de meeste gevallen ervaringsdeskundigen. Het is belangrijk, dat deze ervaringsdeskundigen gehoord worden. Immers, zij hebben de kennis van de uitwerking van beleid in de praktijk. Zij worden daar vaak dagelijks (negatief) mee geconfronteerd. Zij voelen soms als eersten hoe bezuinigingen uitpakken.

Organisatie

Het bestuur bestaat momenteel nog maar uit 7 personen. Elke tweede woensdag van de maand is er een vergadering in dienstencentrum De Rode Loper te Kaatsheuvel. Daar worden externe bijeenkomsten teruggekoppeld en verder besproken waar en welke actie(s) er genomen moet(en) worden.

Het is buitengewoon jammer, dat adviezen, die door het gehandicaptenplatform uitgebreid zijn voorbereid, niet altijd leiden tot het gewenste resultaat. Het gehandicaptenplatform kan niets afdwingen, maar hoopt, dat “inclusief denken” speerpunt van het gemeentelijk beleid gaat worden.

Om aan dit doel te kunnen blijven werken moet het bestuur goed op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op mensen met een beperking. Daarom nemen afgevaardigden van het bestuur zitting in overkoepelende organisaties die ook actief zijn op dit gebied.

dhr. S Pepping

Voorzitter


Het bestuur is naarstig op zoek naar een secretaris.

Even voor de duidelijkheid, je hoeft zelf geen handicap te hebben.

Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met de doelgroep. Notuleren is op dit moment de hoofdtaak. Wij vergaderen elke tweede woensdagavond in de maand van 19:00 uur tot 21:00 uur in dienstencentrum de Rode Loper in Kaatsheuvel.

Voor meer informatie, over bijvoorbeeld de verdere inhoud van deze functie, kun je contact opnemen met dhr. Simon Pepping (voorzitter) per e-mail info@gehandicaptenplatformklm.nl Of maak gebruik van het contactformulier.

Werkgroepen

Algemene beschrijving van de werkgroepen

 

Werkgroepen:

  • WMO
  • Toe- en Uitgankelijkheid
  • Promotie
  • (Her)inrichting straten en pleinen
  • Scholenproject Drempels
  • Landelijke week van toegankelijkheid
  • Diversen