Sport en Bewegen

De sociale bewegingskaart
28/05/2018
Help de hulpdiensten
30/05/2018

In oktober 2010 is er in de landelijke week voor toegankelijkheid aandacht gevraagd voor sport en bewegen voor iedereen. In de reclamespotjes werd steeds maar aangehaald dat sporten voor iedereen belangrijk is om aan gewicht en gezondheid te kunnen werken. Voor mensen met een beperking is sport ook heel belangrijk. Niet alleen voor het gewicht en de gezondheid maar ook voor de sociale contacten. Hier is aandacht voor gevraagd door middel van een informatieavond.

Deze is gehouden voor Burgemeester en Wethouders, afgevaardigden van alle politieke partijen en alle sportschoolhouders en trainers. De politiek was goed vertegenwoordigd. Helaas waren er van de sport minder mensen aanwezig. Op deze avond is onder andere de uitkomst van de enquête, gehouden onder de Wmo- gerechtigden binnen onze gemeente, besproken. Hieruit kwam vooral de voorkeur voor aangepast zwemmen en aangepaste fitness naar voren. Afgesproken werd dat het gehandicaptenplatform zich hiervoor gaat inzetten zodat 2011 sporten en bewegen voor iedereen mogelijk wordt.

Zwemschool Vital is benaderd en zij hebben aangegeven dat bij hen al verschillende mensen met een beperking komen zwemmen maar dat deze mogelijkheid inderdaad niet algemeen bekend is. Maar mensen kunnen zich natuurlijk nog altijd aanmelden.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u zich wenden tot Zwemschool Vital.

Voor de aangepaste fitness is met Familyfit Healthcenter contact gezocht. Zij werken samen met een fysio-praktijk binnen de fitness-school. Dat is natuurlijk een goede combinatie. Mensen met een beperking kunnen zich altijd aanmelden en dan wordt er gekeken welk programma er eventueel bij u past.

Ondertussen is er bij Sarto in Tilburg de mogelijkheid om deel te nemen aan zitvolleybal en in Den Bosch wordt er volop Boccia gespeeld. In de toekomst waarschijnlijk ook in verzorgingshuis De Vossenberg in Kaatsheuvel.

Zo moet sporten voor iedereen binnen en buiten de gemeente Loon op Zand toch nog mogelijk worden.

Family Fit Healthcenter

Poolsestraat 14
5171 DP Kaatsheuvel

Tel : 0416-540000
email: info
website: www.familyfit-healthcenter.nl

VC SARTO zitvolleybal

Meer info bij:

Casimir Wernaart

casimirwernaart@gmail.com

Tel: 06-46403010

Boccia

Informatie en aanmelden

Boccia ‘s-Hertogenbosch,

Peter Janssen

Tel: (088) 345 30 86  of   06-54 65 04 49

email: pjanssen@cello-zorg.nl