Week van de toegankelijkheid

Bruisend Dorpshart
30/04/2018
Winkeliersactie
08/05/2018

De landelijke week van toegankelijkheid vraagt steeds aandacht voor een ander thema.

Om er een paar te noemen Zebrapaden,  reizen, sport en bewegen of het thema “Naar buiten”.

Bij het thema naar buiten heeft het platform gemeend om het integratief spelen centraal te stellen.
Hoe leuk zou het zijn als ook een kind met een handicap mee zou kunnen spelen op een toegankelijke schommel of wipkip bijvoorbeeld.

Ook de ondergrond speelt een belangrijke rol. In mul zand is het moeilijk vooruit komen met een rolstoel of een looprek. Daarom heeft het gehandicaptenplatform in het jaar dat zij 20 jaar bestond een begin gemaakt met hiervoor aandacht te vragen.

Samen spelen was het motto!!

In Loon op Zand is in de Willibrordusstraat een nieuw speelterreintje gekomen met daarbij een vogelnestschommel.  Ook in de Moer komt een nieuw terreintje met ’n speciaal toestel. In Kaatsheuvel is aan de Adam van Noortstraat een terreintje opgeknapt.

We streven ernaar, om bij toekomstige renovaties van bestaande speelterreintjes aandacht te hebben voor speeltoestellen, waarmee kinderen met en zonder handicap sámen kunnen spelen.

Toegankelijke verenigingen. Welkom bij de Club!

Het onderwerp toegankelijke verenigingen is belangrijk voor alle mensen met beperkingen. Natuurlijk is iedereen overal welkom, maar soms is er net iets meer nodig voordat mensen ook werkelijk binnen een vereniging mee kunnen doen.

Onder het motto ‘Welkom bij de club’ lieten mensen met beperkingen tijdens de Week van de Toegankelijkheid zien hoe belangrijk het is dat het verenigingsleven open staat voor iedereen.

Willen verenigingen echt toegankelijk zijn, dan betekent dat niet alleen aandacht voor fysieke toegankelijkheid (deuren, drempels, trappen, enz.), maar ook passende activiteiten zodat iedereen kan meedoen.

Zie hieronder een kleine impressie van hoe leuk en belangrijk SAMEN sporten is!!!!