Winkeliersactie

Week van de toegankelijkheid
08/05/2018
Molenwijck
16/05/2018

In 2006 is het de laatste keer geweest dat wij een winkeliersactie hebben gehouden. De goed toegankelijke winkels werden beloond met deze sticker.

Deze actie was een groot succes en de winkeliers reageerden erg positief en konden het waarderen als zij tips kregen waardoor hun winkel nog toegankelijker gemaakt kon worden.En voor ons was het mooi te zien dat er met die tips ook daadwerkelijk iets gedaan werd.Wij hebben ons toen voorgenomen deze actie om de paar jaar te herhalen om de winkeliers scherp te houden. Maar door de plannen die er waren om de winkelstraat aan te pakken en de winkeliers ook in afwachting waren van wat er stond te gebeuren is de actie niet meer herhaald.

Ook de gele kaartactie om de winkeliers en het winkelend publiek er op attent te maken dat uitstallingen, terrasjes en fout geparkeerde auto’s en fietsen een obstakel zijn voor mensen met een beperking of mensen met kinderwagens, is niet meer gehouden omdat wij ook in afwachting waren over de op stapel zijnde herinrichtingen. Maar helaas tot nu toe nog geen vernieuwd winkelcentrum en dus ook nog steeds een ergernis over de vele obstakels die steeds de kop op steken.

Nu, 8 jaar verder, hebben we in overleg met de centrummanager besloten in het najaar weer een winkeliersactie te houden. Zo kunnen we laten zien hoe hard nodig de aanpak van het winkelcentrum is.