WMO

vakantie zonder zorgen
01/02/2017

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden.  Het gaat om ondersteuning op het gebied van: o.a. Zorg, werk, jeugdzorg.

De Wmo ( Wet maatschappelijke ondersteuning) is een wet die met ingang van 1 januari 2007 is ingevoerd en steeds opnieuw wordt aangescherpt. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle voorzieningen en hulp die in deze wet zijn geregeld. Door de Wmo worden de gemeenten namelijk verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. Deze wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.

Lees meer….